IT akadémia – workshop pre riaditeľov 2019

IT akadémia – workshop pre riaditeľov 2019

V rámci národného projektu IT Akadémia sa 14.2.2019 v Košiciach na PF UPJŠ konalo neformálne vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ a Expertov pre implementáciu inovácií vzdelávania zapojených škôl v rámci IT Akadémie.

Stretnutia sa za GPH zúčastnila naša pani riaditeľka a koordinátorka projektu na škole pani Spišáková, ktorá zároveň prezentovala plnenie záväzkov školy v rámci projektu, prvé výstupy aktivít projektu a skúsenosti z realizácie aktivít v predmetoch. Stretnutia riaditeľov škôl a zanietených učiteľov sú ideálnou platformou na výmenu skúseností, podporu partnerstiev škôl a čerpanie inšpirácií do ďalšej práce. It akademia PF UPJŠ