Možnosť elektronickej prihlášky na UPJŠ

Možnosť elektronickej prihlášky na UPJŠ

Prihláška na UPJŠ aj cez Slovensko.sk

 

 

 

Milí uchádzači o štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach,

 

našauniverzita preferuje elektronickú formu prihláškyna vysokoškolské štúdium cez AiS2 (ePrihlas), prípadne cez portál VŠ – podrobnejšie informácie sú na

https://www.upjs.sk/zaujemcovia-o-studium/proces-podania-prihlasky-na-UPJS/.

 

Máte už aktivovanú svoju schránku na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk? Práve teraz je vhodná chvíľa. Celá komunikácia od podania prihlášky až po prijatie rozhodnutia o prijatí môže prebehnúť už len cez Vašu schránku. Postup je názorne opísaný na

https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/manuals/SK/ePrihlas_UPVS.pdf.

Tešíme sa na Vás pri štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor UPJŠ