Aktivity študentov počas maturitných písomiek 2019

Aktivity študentov počas maturitných písomiek 2019

Počas maturitného týždňa, kedy sa naši štvrtáci trápili na písomných maturitných skúškach zo slovenského jazyka a z cudzieho jazyka naši prváci, druháci a tretiaci mali náhradný program.

Zúčastňovali sa kultúrnych predstavení Generácia YXZ a Zelené jelene. Ďalší z nich absolvovali zaujímavé prednášky na tému drogovej závislosti a trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Niektorí zase absolvovali prednášku Bezpečne na sociálnej sieti. Niektorí druháci upratovali okolie školy.

Pozrite si fotografie zo spomínaných aktivít žiakov.