Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Gymnáziu Pavla Horova, ktorí splnili kritériá prijatia bez prijímacích skúšok, že zápis uchádzačov o štúdium bude v dňoch:
3. mája 2019 (piatok) od 7.30 – 15.30 hod.
                               a
6. mája 2019 (pondelok) od 7.30 – 16.30 hod.
na sekretariáte Gymnázia Pavla Horova. Záujem o štúdium potvrdzuje zákonný zástupca žiaka pri zápise.
Zákonný zástupca sa preukáže občianskym preukazom a odovzdá zápisný lístok, ktorý dostal zo ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium. Ak sa žiak nezapíše, je rozhodnutie o prijatí, ktoré sme zaslali, neplatné.
V prípade, že sa zápisu nemôžete v danom termíne zúčastniť, kontaktujte nás na tel. č. 056/6423097.
Tešíme sa na Vás osobne.
Gymnázium Pavla Horova