Ocenenie víťazov 2019

Ocenenie víťazov 2019

Dňa 2. apríla 2019 sa v Historickej aule UPJŠ uskutočnilo ocenenie víťazov prírodovedných predmetových olympiád kategórie A Košického kraja.
Najlepším riešiteľom krajských kôl olympiád v matematike, informatike, fyzike, chémii, biológii a geografii slávnostne odovzdali ocenenia a diplomy v zastúpení dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciaciach prodekan fakulty doc. RNDr. Marián Kíreš, PhD., zástupca vedeckých ústavov fakulty profesor RNDr. A.Bobák,DrSc., vedúci príslušných olympiád a zástupkyňa zriaďovateľa Okresného úradu – odboru školstva v Košiciach Mgr. V. Rozsypalová.
Je potešiteľné, že medzi ocenenými boli i štyria študenti našej školy: absolútna víťazka krajského kola Geografickej olympiády v kategórii B Daniela Dančejová, víťaz krajského kola Fyzikálnej olympiády kat. A Marcel Polák (2. miesto) a víťazi krajského kola Biologickej olympiády kat. A Projektová časť Róbert Pirč (2. miesto) a Martin Murga (3. miesto). Podľa počtu ocenených v najvyššej kategórii A skončila naša škola na druhom mieste za G,Poštová, Košice. Srdečne blahoželáme 👍
Dekan PF UPJŠ na tomto slávnostnom ceremoniáli ocenil ďakovnými listami i prácu učiteľov/tútorov, ktorí sa okrem iných pričinili o víťazné umiestnenie svojich študentov. Za našu školu získali v tomto školskom roku Ďakovný list dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach traja učitelia: Andrea Hájniková, Lucián Gonda a Jozef Smrek.