Výsledky z KK SOČ v Košiciach

Výsledky z KK SOČ v Košiciach

V piatok 5.4.2019 sa skupinka našich žiakov : Dominika Fejková III. C, Martina Pohlodková III. C, Kristína Olejníková III.D, Katarína Jevčáková IV. C, Lukáš Bátora III.A, Adrián Bindas III. A a Igor Konárik II. F zúčastnili krajského kola SOČ na SPŠ Dopravnej v Košiciach. O tom, že sa naozaj zodpovedne pripravili svedčia výsledky tých najúspešnejších:
V odbore Matematika Fyzika s prácou:“ Problematika využitia slnečnej energie v praxi“ obsadila pekné 3. miesto Dominika Fejková z III.C triedy.
V odbore Informatika obsadila dvojica autorov Lukáš Bátora a Adrián Bindas z III.A triedy s prácou: „Šifrovanie s využitím eliptických kriviek“ skvelé prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola.
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole a všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme za kvalitnú prácu 🙂