Celoslovenská športová olympiáda Gaudeamus Igitur 2019

Celoslovenská športová olympiáda Gaudeamus Igitur 2019

Študenti našej školy sa zúčastnili Celoslovenskej športovej olympiády Gaudeamus Igitur 2019 s družstvami hádzanárok, basketbalistov a futbalistov. Ich výsledky sú nasledujúce:

🥈Hádzaná dievčatá 2. miesto

🏀 Basketbal chlapci 5. miesto

⚽️ Futbal chlapci 7. miesto

Všetkým srdečne blahoželáme 🙂

Celkové výsledky si môžete pozrieť na stránke Slovenskej asociácii športu na školách >>>