Jazykový diplom DSD II

Jazykový diplom DSD II

Venovať sa nemčine intenzívnejšie sa našim štvrtákom oplatilo. V piatok 24.5.2019 si z rúk Honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecka Prof. Dr. Juraja Banského a koordinátora Centrály pre zahraničné školstvo ZfA Christopha Henßena prevzali certifikáty Nemeckého jazykového diplomu DSD II na úrovni C1 a B2.

Ceremónia sa odohrávala v Sále Minerva Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, kde nás pozdravila prodekanka pre zahraničné vzťahy Doc. Renáta Panocová. Tejto skúšky sa zúčastnilo 14 žiakov našej školy, ktorí sa v rámci prípravy na diplom museli stať expertmi v kľúčových témach ako životné prostredie, digitálne média a migrácia. A zvládli to výborne, 6 žiakov na úrovni C1 a 8 žiakov na úrovni B2. Naša vďaka patrí aj nemeckému lektorovi Michaelovi Oberhausovi, ktorý ich týmto programom sprevádzal a na odovzdávaní sa predstavil aj v úlohe muzikanta.