Návšteva veľvyslanca Nemecka na GPH

Návšteva veľvyslanca Nemecka na GPH

Dňa 2.5.2019 pre nás bolo cťou privítať na našom gymnáziu J.E. p. Joachima Bleickera, veľvyslanca Nemecka na Slovensku.

Po privítaní pani riaditeľkou a zástupkyňou riaditeľky školy sa stretol so žiakmi 2.- 4. ročníka, ktorí sa učia nemecký jazyk. V prednáške žiakom predstavil fungovanie veľvyslanectva, oboznámil ich s náplňou svojej práce, vysvetlil rozdiel medzi úlohami veľvyslanectva a konzulátu, ale hlavne zdôraznil potrebu ovládania nemeckého jazyka v stredoeurópskom regióne. Nemecké firmy, ktoré sú už dlhé roky etablované na slovenskom trhu a aktívne sa podieľajú na hospodárskom rozvoji Slovenska, pociťujú nedostatok ľudí, ktorí dokážu komunikovať v nemčine. Pán veľvyslanec rozvinul aj tému dôležitosti Európskej únie a nevyhnutnosti ísť voliť poslancov ako zástupcov Slovenska, lebo naša účasť v posledných voľbách bola mimoriadne nízka. Po prednáške nasledovala diskusia, samozrejme v nemčine. Pán poslanec odpovedal na otázky žiakov, pričom vyzdvihol ich aktivitu a záujem o problematiku.
🌺Ďakujeme za návštevu, pán veľvyslanec.🌺