Obhajoby ročníkových prác 2019

Obhajoby ročníkových prác 2019

V dňoch 28. – 29. 5. 2019 sa na GPH konali obhajoby ročníkových prác žiakov 2. B triedy s prírodovednotechnickým zameraním. Celkovo bolo 19 prác z oblasti chémia, fyzika a biológia so zameraním na aktuálne otázky dnešnej spoločnosti. Medzi najlepšie práce, ktoré boli ocenené tímom pedagógov patrili: mapovanie výskytu bledule jarnej v Podvihorlatskej oblasti, anorexia verzus móda, volt – ampérová charakteristika polovodičových diód, význam a potreba mäsa, kyselina trihydrogenfosforečná v kolových nápojoch.
Všetci žiaci svoju ročníkovú prácu úspešne obhájili a obohatili svoje štúdium na našej škole o množstvo zaujímavých a užitočných informácií.