Prednáška „Tentokrát idem voliť“

Prednáška „Tentokrát idem voliť“

Dňa 2.mája 2019 sa v popoludňajšom čase v priestoroch nášho gymnázia uskutočnila prednáška pre žiakov 3.ročníka na tému „Tentokrát idem voliť“.

Prednáška bola zameraná na činnosť a význam Európskeho parlamentu spojená aj s vedomostným kvízom o Európskej únii. V spolupráci s Iuventou-Slovenským inštitútom mládeže a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu sme prostredníctvom tejto besedy chceli motivovať mladých ľudí, aby neboli pasívni a 25.mája išli voliť.