Zasadanie MUN pre žiakov školy

Zasadanie MUN pre žiakov školy

Dňa 24. 5. 2019 v rámci projektového týždňa žiaci 2. a 3. ročníka S. A. Kuipers, M. Tima a V. Lustigová pripravili pre žiakov 1. a 2. ročníka motivačné prezentácie o OSN a možnosti stať sa delegátom OSN pre nami organizované podujatie GPHMUN. 35 mladších spolužiakov prejavilo záujem a dnes 29.5. 2019 v našej škole prebiehal workshop “GPHMUN Valné zhromaždenie OSN” pod gesciou PaedDr. G. Vasiľkovej a Mgr. D. Herbecovej. Protidrogová téma nútila žiakov kriticky myslieť a argumentovať v angličtine, čo sa im skvele podarilo. Organizačný tím doplnili S. Szántová a S. F. Hajdúková. Zúčastneným delegátom a organizátorom podujatia ďakujeme za účasť a prípravu podujatia.