Dr. Smrek – Klub laureátov ocenenia – CDI Alumni

Dr. Smrek – Klub laureátov ocenenia – CDI Alumni

17. 6. 2019 sa náš kolega RNDr. Jozef Smrek, prvý laureát Ceny Dionýza Ilkoviča, vďaka pozvaniu organizačného výboru…

Uverejnil používateľ Gymnázium Pavla Horova Utorok 18. júna 2019