ElektroOdpad – Dopad 2

ElektroOdpad – Dopad 2

Naša škola sa v tomto školskom roku úspešne zapojila do celoslovenského projektu „ElektroOdpad – Dopad 2“. Projekt prebieha od začiatku školského roka pod patronátom zást. riad. školy Dr. Gaľovej, PK fyziky a Mgr. Holodňáka, ktorému pomáhali študentky z 3.F triedy Lucia Šátková a Tamara Posypanková. Jednou z aktivít bola i účasť na úvodnom kurze v Košiciach „Tajný život mobilu“. Žiaci z 3.F pripravili dotazníky. Z nazbieraných dát vytvorili články, ktoré zverejnili v školskom časopise Kocky i na webovej stránke školy.

Boli sme milo prekvapení, koľko elektronického materiálu naši študenti ale i kolegovia priniesli. Najviac bolo mobilov a malých 1,5 V batérií. Našli sa i veľké televízory a chladničky. Okrem priestorov laboratória sme museli využiť i skladové priestory pri vstupe do školy a v škôlke. Celkove sa v rámci projektu odovzdalo 967 kg materiálu. Mimo projektu sa do Kauflandu a technických služieb odovzdalo viac ako 60 kg materiálu Naša škola za účasť v projekte získala športové náčinie a kancelárske potreby v sume takmer 300 €. Zapojením do projektu škola prispela k ochrane životného prostredia. Najviac sa do zberu v 2. polroku zapojili triedy 2.F, 1.B, 3.E, 1.D,2.E, 3.F, 1.C, 2.B,2.C, 3.B a 4.G.