Naši najlepší prírodovední olympionici 2019

Naši najlepší prírodovední olympionici 2019

Prinášame zábery z odovzdávania diplomov úspešným riešiteľom prírodovedných olympiád (MAT, BIO, FYZ, CHE) v školskom roku 2018/2019 v spoločenskej miestnosti GPH. Veľké poďakovanie patrí nielen študentom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, ale aj kolegom, ktorí sa im venovali počas prípravy na jednotlivé súťaže. Všetkým zúčastneným prajeme pevné zdravie a veľa úspechov.