Výsledky medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2019

Výsledky medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2019

Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Klokan 2019, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Šampiónom školy sa v tomto školskom roku stal Marek Ihnát z 3. A (95,8%).

Najúspešnejším v kategórii Kadet G12 bol Pavol Biačko z 2.A (90,0%)

Počet úspešných riešiteľov bol 17.  Najviac žiakov sa zapojilo v triede 3.A. V tejto triede bolo aj najviac úspešných riešiteľov (7 žiakov).

Najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

RNDr. Alica Sučová