Otvorenie školského roka 2019/2020

Otvorenie školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo Gymnázia Pavla Horova oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok) v novej telocvični.

Žiaci 1. ročníka sa sústredia vzadu za školou na školskom dvore o 8.00 hod. Tam budú rozdelení do tried a po informáciách od triednych učiteľov sa presunú do novej telocvične na otvorenie školského roka.

Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.30 pred školou. Po informáciách sa presunú do veľkej telocvične na otvorenie školského roka.