Projekt Interreg

Projekt Interreg

Naša škola sa zapojila do projektu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť. Spolu s ďalšími 9 školami Košického samosprávneho kraja sme získali sme do dlhodobého užívania 3 programovateľné LEGO stavebnice.Tieto nám odovzdali zástupcovia spoločnosti IT Valley, ktorý projekt zastrešovali. Na odovzdávaní sa zúčastnili riaditelia a zástupcovia vybraných škôl, vedenie samosprávneho kraja a vedenie IT Valley. Našu školu reprezentovala pani riaditeľka Mgr. Katarína Olšavová.

O robotické sady malo záujem 20 stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Správna rada Košice IT Valley vybrala 10 škôl, ktoré svojou každodennou aktivitou preukázali schopnosť tieto sady využiť čo najlepšie.

Stavebnice našej škole pomôžu lepšie a zaujímavejšie vzdelávať žiakov v oblasti programovania.

Pozrite si informáciu z televízie telKE >>>

Tlačová správa na INDEX Mag>>>