Otvorenie nového školského roka 2019/2020

Otvorenie nového školského roka 2019/2020

„Vitajte v novom školskom roku 2019/2020. Máme pred sebou 190 vyučovacích dní. Do školských lavíc GPH v tomto školskom roku zasadne 657 žiakov, vyučovať bude 60 pedagógov a 21 nepedagogických zamestnancov sa bude starať o bezproblémový chod školy. Želáme si, aby naša škola nebola len suchým miestom vzdelávania a rozvíjania intelektuálnych zručností. Dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam , ale i uvedomenie si svojich povinností. Urobíme všetko pre to, aby ste tu dostali kvalitné vzdelanie a cítili sa tu príjemne. Verím, že spoločnou otvorenou komunikáciou sa nám to všetko podarí“, spomenula okrem iného vo svojom príhovore pani riaditeľka školy Mgr. Olšavová. Osobitne privítala žiakov 1. ročníka a zaželala im mnoho úspechov, radosť zo štúdia a pozitívnu motiváciu k naplneniu vlastných cieľov a predsavzatí.