Výsledky súťaží za školský rok 2018/2019

Výsledky súťaží za školský rok 2018/2019

Pozrite si prehľad výsledkov súťaží z jednotlivých predmetov a športových súťaží za predchádzajúci školský rok.

Ďakujeme súťažiacim za reprezentáciu a učiteľom za prípravu žiakov na súťaže.

Výsledky v predmetových súťažiach >>>>