Dni finančného spotrebiteľa 2019

Dni finančného spotrebiteľa 2019

V dňoch  16. Až 20. Septembra sa naši žiaci z 3.C a 3.F zapojili do súťaže Dni finančného spotrebiteľa, ktorú organizuje NBS. Zapojilo sa 17 žiakov. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť  mladých spotrebiteľov, tak aby svoje financie využívali  efektívne a informovane. Naši žiaci veľmi úspešne zvládli túto súťaž za čo im Národná banka Slovenska udeľuje Diplom kvízu finančnej gramotnosti. Nosnou témou druhého ročníka bola téma: Ako sa má správať finančný spotrebiteľ? Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

3.F Semjanová Slávka Sára

Fajnerová Denisa

Kalinová Nikola

Terezková Jana

Ličková Vanessa

Drožďová Patrícia

Takáč Valentín

 

3.C Nebesníková Ema

Širochmanová Lucia

Čintalová Sára

Daňko Frederik

Diana Štecová

Martina Paľovčíková

Antónia Stretavská

Marek Makeľ

Oliver šandor

Peter Bobík