DOD UPJŠ Košice

DOD UPJŠ Košice

Piatok, 4. októbra 2019, sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili DOD na UPJŠ Košice, kde sa prezentovali všetky fakulty univerzity a študentské spolky. Študenti sa dozvedeli najnovšie informácie o možnostiach štúdia i nových odboroch. Vydarená akcia prispela k voľbe vysokoškolského štúdia mnohých budúcich maturantov.