Exkurzia ÚVB ŽU Tatranská Javorina

Exkurzia ÚVB ŽU Tatranská Javorina

V dňoch 22.10. – 23.10.2019 sa 15 vybraných študentov nášho gymnázia, ktorí sa zaujímajú o prácu a environmentálny výskum, zúčastnilo pobytu v Tatranskej Javorine na pracovisku Ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Štyria erudovaní vedeckí pracovníci sa študentom venovali po všetkých stránkach. Výskumná práca pozostávala z dvoch základných činností – práce v teréne, ktorá spočívala v pozorovaní a zbere biologického materiálu v Javorovej doline a práce v laboratóriách, ktorá spočívala v spracovaní zozbieraných vzoriek na moderných prístrojoch výskumného ústavu.

Tento pobyt bol pre študentov – snáď budúcich vedeckých pracovníkov – veľmi prínosný. Vyskúšali si ako vyzerá práca výskumníka, spoznali ekologické vzťahy v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier, vyskúšali si prácu modernými vedeckými metódami a naučili sa o seba postarať aj v oblasti stravovania. Každý sa o svoj žalúdok staral v kuchynke pracoviska sám. Vlastne nie, spoločne si študenti pripravovali jedlá, ktoré potom chutili naozaj každému. Vznikli nielen nové recepty, ale pri ich príprave i nové priateľstvá.

Pracovníci ústavu vyjadrili veľké sympatie k aktivite študentov, takže môžeme byť spokojní s vynikajúcou reprezentáciou GPH. Aj študenti vyjadrili želanie, že by sa sem ešte raz veľmi radi vrátili. Mnohí z nich tu našli inšpiráciu na svoje ročníkové práce, práce SOČ i práce v oblasti biologickej olympiády. Zažili tu niečo nové, príjemné a hlavne veľmi obohacujúce. O príjemnej atmosfére v lone krásnej prírody svedčia priložené fotografie.

B. Jurištová, E. Virágová