Oznámenie o riaditeľskom voľne

Oznámenie o riaditeľskom voľne

V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10  vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, na SŠ, na ZUŠ, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov Vám týmto oznamujeme,

že riaditeľka Gymnázia Pavla Horova udeľuje dňa 11. 10. 2019 (piatok) riaditeľské voľno žiakom Gymnázia Pavla Horova

z dôvodu výjazdového zasadania pedagogickej rady a metodického dňa učiteľov pri príležitosti 97. výročia založenia Gymnázia Pavla Horova.

                                                                                                                        Mgr. Katarína Olšavová

                                                                                                                            riaditeľka školy