So let’s code micro:bit – workshop

So let’s code micro:bit – workshop

V rámci týždňa programovania Code week 2019 naša škola pripravila viacero akcií:

  • Organizujeme už po 2. krát workshop programovania micro: bitov – So let’s code micro:bit. Tento workshop sa uskutočnil v 2 termínoch – 7. 10. a 9. 10. 2019. Žiaci sa na ňom naučili programovať LED pásy pomocou micro:bitu. Workshop finančne podporila nadácia Pontis, v rámci projektu Meet and code
  • Exkurziu do Košíc na podujatia: na výstavu SlovakiaTech (www.slovakiatech.sk)  a Extrapolácie – minulosť a budúcnosť IT na Slovensku – exkurzia bola určená pre žiakov 2.A a 3.A triedy.
  • Súťaž pre žiakov ZŠ: GPH Lego race, na ktorej sa súťaží v 2 kategóriách – futbal robotov a transport vecí. Táto súťaž sa uskutočnila dňa 15.10.2019. Súťaž finančne podporila nadácia Pontis, v rámci projektu Meet and code.
  • Zapojíme sa do súťaže ZENIT v programovaní