Parazitologický ústav SAV

Parazitologický ústav SAV

Dňa 6. 11. 2019 sa študenti prírodovedných tried prvého a druhého ročníka zúčastnili akcie Deň otvorených dverí Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, ktorý sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. So záujmom si vypočuli prezentačné prednášky , prezreli si pripravenú výstavu s výsledkami práce vedeckých pracovníkov ústavu a vďaka ústretovosti pani RNDr.Martiny Orosovej PhD., bývalej učiteľky nášho gymnázia, ktorá v ústave v súčasnosti pracuje, mali možnosť nahliadnuť aj do profesionálnych laboratórií a vidieť prácu vedcov “naživo”. Pre študentov to bola aj možnosť tématicky sa inšpirovať pri tvorbe svojich ročníkových prác, príp. prác na biologickú olympiádu či SOČ.Pracovníci ústavu našim študentom ponúkli možnosť spolupráce a my sa tešíme a veríme, že ich to motivuje aj v ich ďalšom štúdiu či pri ich voľbe budúcej vedeckej “dráhy”.