Školské kolo olympiády v angličtine

Školské kolo olympiády v angličtine

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. 11. 2019. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnom teste odborná porota hodnotila zvládanie základných jazykových kompetencií, ako sú počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie gramatiky a lexiky. V ústnej časti súťažiaci pohotovo reagovali na vizuálny podnet a viedli rozhovor na určenú tému.

 V kategórii 2A /1. – 2. ročník/  súťažili 20 žiaci. Potešujúce bolo, že medzi najlepšími sa rovnomerne umiestnili aj žiaci 1. ročníka.

1.      miesto Kristína Čižmárová, II.E

2.      miesto Soňa Spišáková, I.C

3.      miesto Rebeca Sabová, II.A

4.      miesto Ľubomír Jurčišin, II.A

5.      miesto Matúš Tomovčík, I.B

6.      miesto Jakub Turňa, I.A

V kategórii 2B /3. – 4. ročník/ sa v konkurencii 13 talentovaných súťažiacich na najvyšších priečkach umiestnili títo študenti:

1.      miesto Samuel Mikloš, III.B

2.      miesto Miroslav Patlevič, III.A

3.      miesto Krištof Koško, IV.A

4.      miesto  Jozef Košický, IV.A

5.      miesto  Adrián Bindas, IV.A

6.      miesto Sebastián Kala, III.A

V okresnom kole nás budú reprezentovať víťazi oboch kategórií –  K. Čižmárová a  S. Mikloš. Keďže o konečných výsledkoch rozhodovali často minimálne bodové rozdiely medzi súťažiacimi, poďakovanie patrí nielen víťazom, ale všetkým súťažiacim,  ktorí presvedčili o výbornom zvládaní jazykových zručností.