Súťaž Expert 2019

Súťaž Expert 2019

Dňa 28.11. sa na našej škole uskutočnil už dvanásty ročník súťaže Expert.  Minulé ročníky mali svojich úspešných riešiteľov a aj Top Expertov z radov žiakov našej školy. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov v kategórii G12 a 7 žiakov v kategórii G34.

G12:

  1. Jančár 1.A, J. Pittner 1.A, J. Turňa 1.A, P. Vaľo, E. Dudová 1.B, P. Frena 1.B,
  2. Spišáková 1.C, B. Kasincová 1.D, P. Harakaľ 1.E, V. Borek 2.A, Ľ. Jurčišin 2.A,
  3. Nadzam 2.A, M. Mackovič 2.A, Š. Mlynár 2.A, F. Janošo 2.E

G34:

  1. Savov 3.A, P. Biačko 3.A, S. Kala 3.A, M. Muchová 3.C, R. Donner 3.F,
  2. Kaluha 3.F, V. Takáč 3.F

    Úlohou súťažiacich bolo odpovedať na otázky z dvoch tém. Vyberali si z týchto tém: OD DUNAJA K TATRÁM, DO YOU SPEAK ENGLISH?, SVETOBEŽNÍK, MOZGOLAMY, TAJOMSTVÁ PRÍRODY a GÓLY-BODY-SEKUNDY.

 

Usporiadateľ zverejní kompletné výsledky najneskôr 15. januára 2020.