DOD na PF UPJŠ

DOD na PF UPJŠ

Dňa 6.2.2020 sme sa zúčastnili  Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa začalo  v aule prof. M. Prasličku a paralelne v aule prof. J. Daniel-Szabóa zaujímavými vystúpeniami a diskusiou s  úspešnými absolventmi :

  • RNDr. Vladimír Papáč, PhD. – Medzi povrchom a podzemím
  • RNDr. Igor Danielovič, PhD. – Po pár hodinách na čerstvom vzduchu… desiatky hodín v chemickom laboratóriu
  • Mgr. Michal Lacko – Päť námorných míľ, tisíc stôp !!!
  • Marián Dvorský – Z Košíc do Silicon Valley a späť
  • Mgr. Gabriela Vozáriková – Kreditné riziko – oblasť, v ktorej sa križujú cesty matematiky a informatiky
  • RNDr. Vladimír Vojtek – Fyzika v onkológii

Program DOD pokračoval  prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s popularizačnými a odbornými prednáškami a diskusiou o štúdiu. Verím, že Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pomôže naším študentom pri  správnej voľbe vysokej školy.

Erika Dudášová

Kariérny poradca