Ponuka konzultácií so psychologičkou

Ponuka konzultácií so psychologičkou

Milí žiaci i kolegovia,
súčasná situácia prináša výzvy, na ktoré nie sme zvyknutí a ani dostatočne pripravení. Cítite sa zmätene, smutnejší, nervóznejší či úzkostliví? Pomôcť môže rozhovor s ľuďmi, ktorým dôverujete (rodina, priatelia…). Spomínate si ešte na relax či veci, ktoré ste nemohli robiť kvôli nabitému pracovnému času? Nuž, teraz je priestor sa k nim vrátiť a zdokonaliť ich! No nezabúdajme na pracovné návyky či stúdium 🙂Vzhľadom na to, že vzdelávanie prebieha teraz dištančnou formou ponúkame Vám aj možnosť psychohygieny. Keďže sa s vami nemôžem stretnúť osobne, ponúkam možnosť konzultácie online formou. Takúto konzultáciu môžete, ako vždy, využiť jednak v prípade, ak vás trápia vzťahové, rodinné či školské záležitosti, ale aj vtedy ak prežívate obavy, stres či úzkosť zo súčasnej situácie. Poradenstvo môže byť uskutočňované buď formou chatovania alebo hovorom. Kontaktovať ma môžete cez školský mail (anna matovicova@gmail.com) a následne si vieme dohodnúť čas aj spôsob konzultácie. 🙂 Želám Vám všetkým pohodové dni v plnom zdraví.

Vaša školská psychologička, PhDr. A. Matovičová