Mimoriadny oznam

Mimoriadny oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pokračujeme naďalej v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania. 

Externá časť a písomná forma internej časti  MATURITY 2020 je zrušená. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020.

Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné.

Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.
Prajem Vám pevné zdravie a veľa síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej  situácie.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR zo dňa 26.3.2020