Mimoriadny oznam – prerušenie vyučovania

Mimoriadny oznam – prerušenie vyučovania

Mimoriadny oznam č.2  (10.03.2020):


Prerušenie vyučovania
na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pokračuje v dňoch 11. – 13. 3. 2020. Vyučovanie na Gymnázia Pavla Horova v týchto dňoch nebude. Sledujte priebežne Edupage a webovú stránku školy, kde prinášame aktuálne informácie. Pokyn predsedu KSK zo dňa 10.3.2020.


Mimoriadny oznam č.1 (9.3.2020):

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja  zo dňa 8.3.2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. – 10. 3. 2020 prerušuje vyučovací proces na školách v riaditeľskej pôsobnosti KSK, a teda aj na Gymnáziu Pavla Horova.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy