Ďakujeme za vaše 2% z dane!

Ďakujeme za vaše 2% z dane!

Vážení rodičia, sympatizanti, priaznivci GPH,

je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2019 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.
Rodičovské združenie pri GPH sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy a podporovať rozvoj mladej generácie. Má záujem, aby sa naši žiaci vzdelávali vo vyhovujúcom a príjemnom prostredí, aby mali kvalitnú materiálno-technické vybavenie pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je náš hlavný cieľ a my sa ho snažíme napĺňať.
Prosíme Vás, aby ste nám venovali 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.
S Vašou finančnou pomocou môžeme ďalej napredovať a byť lepší.
Viac na https://www.gphmi.sk/o-skole/2-percenta/