Pozdravy od učiteľov pre našich študentov

Pozdravy od učiteľov pre našich študentov

Milí študenti, aj takouto cestou vás chceme pozdraviť a ukázať vám, ako na vás myslíme a aj v čase izolácie kvôli korona vírusu sme stále s vami 🙂