Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania

Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

MŠVVaŠ SR 6.4.2020  usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol

MŠVaŠ SR 20.4.2020 aktualizácia usmernenia usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol (1)

K tomuto usmerneniu na hodnotenie žiakov stredných škôl vydá riaditeľka Gymnázia Pavla Horova interný pokyn do 30.4.2020.