Veľkonočné prázdniny 9. – 14. apríl 2020

Veľkonočné prázdniny 9. – 14. apríl 2020

Vážení rodičia, drahí kolegovia, milí žiaci,

epidémia koronavírusu, ktorá sa šíri po celom svete, dramaticky zmenila náš doterajší život. Všetci máme za sebou náročné týždne. Je čas na chvíľu sa zastaviť, oddýchnuť si ….

V dňoch 9. – 14. apríla 2020 sú veľkonočné prázdniny a dištančné vzdelávanie na Gymnáziu Pavla Horova nebude prebiehať.

Začínajú sa veľkonočné sviatky. Aj keď budeme musieť upustiť od niektorých zvykov a tradícií, verím, že ich v kruhu svojich blízkych strávime čo najpríjemnejšie, oddýchneme si od pracovných i študijných povinností a naberieme čo najviac síl a energie do ďalších dní.  Verím, že spoločným úsilím zvládneme všetky momentálne prekážky, aby sme sa po skončení karanténnych opatrení mohli opäť zapojiť do vyučovacieho procesu v školských laviciach, lebo verte mi, že teraz sú chodby našej školy veľmi tiché a smutné.  Nech nás toto obdobie posilní, viac stmelí a prispeje k ešte väčšiemu vzájomnému porozumeniu medzi učiteľmi, žiakmi i rodičmi v duchu nášho gymnaziálneho kréda Gens una sumus.

... prajem všetkým pokojné veľkonočné sviatky, v spoločnosti svojich blízkych, s poriadnou dávkou oddychu, ďaleko od starostí všedných dní,  no najmä v zdraví, ktoré je teraz pre nás všetkých najcennejšie. 

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy