Informácia pre budúcich prvákov pre školský rok 2020/2021

Informácia pre budúcich prvákov pre školský rok 2020/2021

Informácia pre prijatých uchádzačov na Gymnázium Pavla Horova pre školský rok 2020/2021

Prosíme prijatých uchádzačov, aby po potvrdení nástupu do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova, vyplnili Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2020/2021. Na základe evidenčného listu budú žiaci zaraďovaní do tried 1. ročníka podľa zamerania. Vyberáte si dva zo štyroch cudzích jazykov (ANJ, RUJ, NEJ, FRJ), ktoré budete u nás študovať, etickú resp. náboženskú výchovu (vrátane konfesie) a i.

Vaše otázky smerujte na pani zástupkyňu Suškovú, ktorá je garantom 1. ročníka (suskova@gphmi.sk, tel. 0908677179)

Evidenčný list nájdete na webovej stránke https://gphmi.edupage.org/register/.

Ďakujeme 🙂

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy