Mimoriadne úspechy študentov na biologickej olympiáde

Mimoriadne úspechy študentov na biologickej olympiáde

Krajské kolo biologickej olympiády – vynikajúce výsledky našich žiakov

Dňa 11.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie A a B. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.

V kategórii B (1. a 2. ročník) získala Paulína Bugriová  1. miesto a Anna Hoptajová 2. miesto. Obe postupujú do celoštátneho kola.

V kategórii A (3. a 4. ročník) získala 1. miesto Viktória Doliničová, s postupom do celoštátneho kola,  a 3. miesto Dominik Valiska.

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

Súťažné práce našich žiakov:

Paulína Bugriová – Ornitologické pozorovanie drozda čierneho v prirodzených podmienkach

Anna Hoptajová  – Antimykotické účinky cesnaku

Viktória Doliničová – Mapovanie výskytu bledule jarnej v Podvihorlatskej oblasti

Dominik Valiska – Výskyt a prevencia poranení kolenného kĺbu juniorov v hádzanej