Ocenenie absolventov 2020

Ocenenie absolventov 2020

❤️Abiturientom GPH 2020 ❤️

Milí naši maturanti,

uzatvárate jednu kapitolu vášho života. ĎAKUJEME VÁM, že ste počas celých štyroch rokov na našej škole preukázali veľkú gymnaziálnu spolupatričnosť, že ste naše krédo „GENS UNA SUMUS“ pretavili do vynikajúcich výsledkov a prispeli tak k šíreniu dobrého mena Gymnázia Pavla Horova. Dvere našej školy pomaličky zatvárate, no čaká vás veľa nových dvier.

Želáme Vám, milí štvrtáci, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť 🙂 Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo školských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre vás, keď zablúdite.

Veľa šťastia a úspechov vo vašom ďalšom živote!

Dovoľte nám predstaviť vynikajúcich absolventov GPH 2020…

V Michalovciach 23.5.2020                                           Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

Autor prezentácie: RNDr. Z. Tomková