Určenie predmetov k administratívnej maturitnej skúške 2020

Určenie predmetov k administratívnej maturitnej skúške 2020

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. apríla 2020 určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu internej časti maturitnej skúšky 2019/2020.

Určenie predmetov k administratívnej maturite