Pokyny k ukončeniu školského roka

Pokyny k ukončeniu školského roka

Oznam pre žiakov 1. – 3. ročníka:

V zmysle pokynu Odboru školstva KSK zo dňa 12.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľky školy nebude v dňoch 22.6.2020 – 29.6.2020  obnovený výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou. Gymnázium Pavla Horova  bude naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29.6.2020.

Dňa 30.6.2020 sa žiaci 1. až 3. ročníka  zúčastnia odovzdávania vysvedčení v škole vo svojich kmeňových učebniach za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy a rúška počas celého pobytu žiakov v budove školy)

Ďalšie informácie budú uverejnené cez Edupage (www.gphmi.edupage.org).

Dôležité termíny:

  • 19.6.2020 — uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roku 2019/2020
  • 23.6.2020 — hodnotiaca pedagogická rada – klasifikačná porada za 2. polrok šk. roku 2019/2020
  • 30.6.2020 — odovzdávanie vysvedčení

Michalovce 15.6.2020                                                         Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy