Projekt Erasmus – B.U.L.L.D.O.G pokračuje

Projekt Erasmus – B.U.L.L.D.O.G pokračuje

Náš medzinárodný projekt Erasmus – B.U.L.L.D.O.G pokračuje aj napriek mimoriadnej situácii. Po prvom stretnutí v Aténach, v Grécku na ktorom sme si zadelili úlohy a termíny, by nikoho ani nenapadlo, že ďalšie stretnutie, ktoré sa malo konať v máji v Iasi, v Rumunsku sa pre nebezpečný COVID-19 neuskutoční. Avšak ani to nám nezabránilo pracovať na stanovených úlohách. Vytvorili sme 11 modelových situácií, v ktorých sa v rôznych formách vyskytuje šikanovanie, obťažovanie alebo iná forma násilia na športoviskách. Bolo potrebné natočiť spoločne s našimi žiakmi  11 krátkych videí, k čom sme sa pochopiteľne nedostali. Scenáre k jednotlivým scénkam máme vytvorené a odsúhlasené s našimi zahraničnými partnermi a už sa tešíme na našich žiakov, aby sme spolu s nimi mohli tieto krátke videá vytvoriť.

Viac na stránke : http://bulldogproject.eu/index.html

Váš Erasmus tím