Ukončenie školského roka 2019/2020

Ukončenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

desať mesiacov školského vyučovania je za nami, je tu záver školského roka 2019/2020. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, dni plné snaženia a usilovnej práce, náročné výzvy. Prešli sme spolu veľký kus cesty, pretože tento školský rok bol pre nás všetkých výnimočný a iný. Presunuli sme sa z budovy do online priestoru doslova zo dňa na deň. Presunuli sme sa z fyzického sveta do sveta digitálneho a vďaka dištančnému vzdelávaniu sme úspešne ukončili tento školský rok. Nie všetko išlo zo začiatku hladko a spolu s Vami sme sa mnohým novým veciam učili i my, Vaši pedagógovia. Okrem poučiek, pravidiel a zákonov sme učili ľudskosti, láskavosti, nezištnosti, obetavosti a spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola len internetovo vzdelaná, ale aby bola ľudská. Je to beh na dlhé trate a výsledky nie sú hneď viditeľné, no my veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí.

Milí žiaci,

dnes sa v tomto školskom roku vidíme naposledy a o pár minút dostanete do rúk vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Dúfam, že u väčšiny z Vás bude prevládať pocit spokojnosti. No možno niekomu napadne myšlienka – mohol som na sebe pracovať viac, ale všetko je o snažení.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí svojou svedomitou prácou prispeli k šíreniu dobrého mena Gymnázia Pavla Horova – žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Vďaka Vám všetkým je naša škola priestorom, kde sa cítime príjemne  a bezpečne.

Vám, milí rodičia, ďakujeme za nekonečnú pomoc i podporu, ktorú si vážime.

Osobitne ďakujem našej kolegyni, Marte Guľovej, ktorá síce dnešným dňom odchádza do zaslúženého dôchodku, ale navždy ostane súčasťou našej gymnaziálnej rodiny. Patrí jej veľká vďaka za jej pedagogickú činnosť. Prajeme jej zaslúžený oddych a dni naplnené pohodou, optimizmom a radosťou zo života.

Naše rady opúšťajú aj učiteľ nemeckého jazyka Martin Pavlovský a učiteľ náboženskej výchovy Martin Ferčák, ktorým ďakujeme za ich pedagogickú prácu a želáme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Na záver želám všetkým pekné leto, dni zaslúženého oddychu, načerpanie síl a energie, nové skúsenosti,  príjemné chvíle s rodinou i priateľmi a bezpečný návrat do školy 2. septembra 2020.

Pekné prázdniny všetkým 🙂

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy