Preventívne opatrenia Gymnázia Pavla Horova k začiatku školského roka 2020/2021

Preventívne opatrenia Gymnázia Pavla Horova k začiatku školského roka 2020/2021

Podmienky vstupu do školy

Pokyny_pre_zákonných_zástupcov_resp._plnoletých_žiakov

Pokyny pre žiakov

Príloha č.1_ Zdravotný dotaznik-a-vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka (aktualizácia 28.8.2020)

Príloha č.2 Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  o bezinfekcnosti (aktualizácia 10.9.2020)

Príloha č. 2_ Vyhlásenie-zákonného-zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (platný do 9.9.2020)

FAQ-ranný-filter

Pravidlá od 02.09.2020

Pravidlá od 16.09.2020

Pravidlá zelená fáza

Pravidlá oranžová fáza

Pravidlá červená

Pri nástupe do školy 2.9.2020 je žiak povinný priniesť so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (príloha č.1), ktorý odovzdá triednemu učiteľovi.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou zvládneme školský rok 2020/2021 úspešne.

                                                       Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy