Vynovené odborné učebne prírodovedných predmetov

Vynovené odborné učebne prírodovedných predmetov

V rámci projektu GPH-Reserata pro Futuro sme počas letných prázdnin 2020 zmodernizovali naše odborné učebne fyziky, chémie a biológie, kde pribudli nové demonštračné stoly a tabule. Veríme, že krajšie a modernejšie prostredie prispeje aj k skvalitneniu vyučovanie STEM predmetov.