Aktivity projektu pokračujú

Aktivity projektu pokračujú

Ideme ďalej! Aktivity projektu Reserata pro futuro pokračujú. Kluby učiteľov slovenského jazyka a informatiky zasadajú podľa plánu. 👍