Bezplatné ročné štúdium v USA

Bezplatné ročné štúdium v USA

Študenti 1. a 2. ročníka majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na bezplatný študijný pobyt v USA so začiatkom v auguste/ septembri 2021. Ročný štipendijný program, plne financovaný Ministerstvom  zahraničných vecí USA,  sa realizuje v rámci  výmenného programu Future Leaders Exchange (FLEX). Štipendisti získajú šancu žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

Uchádzajúci sa študent musí splniť nasledujúce kritériá:

  • mať slovenské občianstvo
  • byť narodený medzi 15.7.2003 – 15.7.2006
  • v čase podania prihlášky študovať v 1. alebo 2.ročníku strednej školy
  • mať dobrý študijný priemer a ovládať angličtinu na komunikatívnej úrovni
  • splniť požiadavku na vízovú spôsobilosť v USA (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

 

Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

Slovenskí záujemcovia o ročný študijný pobyt v školskom roku 2021-22 sa môžu do programu prihlasovať od 1.9. 2020. Online prihlášku je potrebné vyplniť na https://ais.americancouncils.org/flex najneskôr do 15.10.2020.

Bližšie informácie o programe nájdete na https://www.slovakia.americancouncils.org/