Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy

Vo voľbách boli do rady školy pre funkčné obdobie 2020-2024 boli  zvolení zástupcovia:

za nepedagogických zamestnancov:  Jozefína Hajduková  

za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Vladimír Liščík

                                                            RNDr. Beáta  Semková

za rodičov :  MUDr. Dana Bobošová

                     Ing. Radoslav Harbuľák

                     Mgr. Miriam Eľková

za žiakov : Kristína Gaľová

———————————————————————————————————————————————————————-

Výsledky:

23.9.2020

Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov: Hajduková Jozefína (15),Pavlová Vlasta(2), Vatahová Jana (0)

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov: Mgr. Vladimír Liščík (28), RNDr. Beáta Semková (20), Mgr. Tomáš Palovčák (16), PhDr. Viola Želinská (11), RNDr. Mária Spišáková (10)

24.9.2020

Voľby zástupcov rodičov: MUDr. Dana Bobošová (143), Ing. Radoslav Harbuľák (121), Mgr. Miriam Eľková (119), Mgr. Jana Gombitová (117), MUDr. Puzderová Liana (107), Ing. Veľas Ľudovít (89), Ing. Peter Moravec (62)