Projektové kluby učiteľov

Projektové kluby učiteľov

Naše kluby učiteľov v rámci projektu Reserata pro Futuro sa konajú aj naďalej. V novej situácii sa objavujú nové problémy, ktoré si učitelia musia medzi sebou prediskutovať a ujasniť, vysvetliť a oboznámiť sa.