Slovo 98-ročnej oslávenkyne

Slovo 98-ročnej oslávenkyne

„Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých sa to týka.“  

                                                                                                                                                     (J. A. Komenský)

Milí priatelia,

som jednou z najstarších a najvýznamnejších škôl na Zemplíne. Narodila som sa 12. októbra 1922. Mám bohaté tradície, ktoré spolu radom tvorivých pedagógov vytvárali a udržiavali moji študenti. Vychovala som celý rad významných osobností. V Michalovciach i v širšom okolí patrím k ťahúňom progresu a kvalitatívneho napredovania. Takmer vždy, v blízkej i vo vzdialenejšej minulosti, som sa vyznačovala tým, že v radoch pedagógov bolo nemálo výnimočných osobností a v radoch študentov mnoho mimoriadnych talentov.

I keď som nedostala meno hneď pri svojom narodení, som od roku 1980 Gymnázium Pavla Horova, alebo ako ma volajú študenti „GPHáčko“.

Dnes prežívam výnimočné chvíle. Už 98 rokov otváram náruč svojim žiakom a učiteľom, ktorí tu spoločne prežívajú chvíle radostné, ale i ťažké, spoznávajú a objavujú veci nové a nepoznané. Moje múry sa stali ochrannými krídlami niekoľkých generácií a poskytujú miesto na vzdelávanie už 98 rokov. Práve tu dozrievajú mladí ľudia, ktorí opúšťajú brány a kráčajú po ceste získavania vedomostí a formovania osobnosti ďalej na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Želám si, aby ma i v ďalších rokoch mojej existencie navštevovali nielen žiaci, ktorí školu pozitívne zviditeľňujú a pomáhajú šíriť moje dobré meno , zamestnanci školy, ktorí svojou prácou napĺňajú poslanie našej školy a  zanechávajú tu časť svojich sŕdc, ale aj rodičia a ostatní priatelia, ktorí prispeli a naďalej prispievajú k môjmu rozvoju.

Všetkým Vám patrí veľké „ĎAKUJEM“,

za jubilantku Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy.

12.10.2020 Zdravica žiakov GPH: (Beáta Kasincová)

Vážení pedagógovia, milí študenti,

dnes je 12. október, meniny má Maximilián a možno niektorých z nás čaká písomka zo slovenčiny, biológie alebo dejepisu.

Tento deň je však výnimočný niečím iným – my si dnes pripomíname   98. výročie založenia našej školy – Gymnázia PavIa Horova.

Čo znamená, že sa pomaly blížime k oslavám storočnice.

Prvé gymnázium na východ od Slanských vrchov vychovalo mnohých známych a úspešných ľudí. Sledovalo, ako na chodbách vznikajú nové priateľstvá, či tajné lásky. Videlo, ako sa každým rokom striedajú generácie študentov, dokonca   aj to, ako sa niektorí z nich vrátili naspäť, no tentoraz ako učitelia.

Naša škola teraz mení svoj vzhľad aj navonok a stáva sa ešte krajším a príjemnejším miestom pre nás všetkých.

A hoci nie vždy s radosťou vstávame na nultú hodinu, často sa nám nechce vystáť rad na obed a po novom byť celý deň v rúšku, poďakujme sa našej škole za tie všetky dobré chvíle, ktoré tu teraz prežívame. Za všetky možnosti, o ktorých vieme, aj nevieme, za atmosféru, ktorú tu žijeme, za náhody, ktoré často nevidíme.

Každému z nás ponúka škola neuveriteľné množstvo šťastných náhod.   A je len na nás, či máme srdce otvorené.

A tak Ti, naše milé GPHčko, k narodeninám prajeme všetko najlepšie a hlavne veľa pekných rokov, ktoré máš ešte pred sebou.

za žiakov GPH Beáta Kasincová 🙂